สัมมนาประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ขอเรียนเชิญสัมมนาฟรีเพื่ออัพเดทเทคโนโลยี

หลักสูตรอื่นๆที่ผ่านมาท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมและติดต่อเพื่ออบรมเฉพาะกลุ่มในโรงงานของท่านได้ค่ะ

Lean IIOT หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ