TGI Bangkok The Best Training Center

คุณกำลังมองหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการผลิตครบวงจรอยู่หรือไม่ ถ้าใช่เรายินดีด้วยครับเพราะคุณมาถูกทางแล้ว สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุุงเทพฯ เป็นแผนกหนึ่ง
ของสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นสถาบันฯในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตโดยรวบรวมเอาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งวิทยากรภายในสถาบันฯเองหรือผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายแต่ละสาขาไว้บริการท่าน นอกจากนั้นเรายังรับบริการออกแบบหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมตรงกับความต้องการและเนื้องานของท่าน

ศูนย์กรุงเทพฯ กับ Lean Automation

ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ศูนย์กรุงเทพฯ)
การนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ไม่ใช่เพียงแต่นำมาใช้แทนคนเท่านั้นแต่จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าการลงทุนและเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงปราศจากความสูญเปล่าและความสูญเสีย

ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการของ Lean Automation เราได้รับการถ่ายทอดแนวความคิดและองค์ความรู้การผลิตอัตโนมัติคุณภาพสูงโดยตรงจากญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นที่แรกและที่เดียวของโลกที่ได้เริ่มทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของโลกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”.

Team —TGI BKK

ตัวอย่างการบริการบางส่วนของเรา

ศูนย์ฝึกอบรมของเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รวบรวมเนื้อหาและหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ระกอบการด้วยวิยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงในสาขานั้นๆ หรือแม้แต่ในเชิงลึกระดับวิจัยเราก็มีวิทยาในสาขาต่างๆที่จะถ่ายทอดและให้คำปรึกษา..และนี่ก็เป้นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เราให้บริการ

Lean Manufacturing
การผลิตแบบลีน

เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านลีนที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่รับการถ่ายทอดมาจากโครงการ Lean Automation SI ซึ่งเป็นโครงการร่วมของรัฐบาลญี่ปุ่น อบรมตั้งแต่พื้นฐานการผลิตแบบลีน การหาความสูญเปล่า การเขียนสายธารคุณค่ากระบวนการ และการประปรุงงาน (Kaizen) ด้วยชุดฝึกที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

Lean Automation System design
การออกแบบระบบอัตโนมัติวิถีลีน

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากโครงการรัฐบาลญี่โดยบริษัทเดนโซ่ ญี่ปุ่นได้ออกแบบหลักสูตรพร้อมชุดฝึกที่เป็นระบบอัตโนมัติล้ำสมัยที่จะทำให้ผู้อบรมได้ฝึกและเข้าใจหลักการออกแบบระบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้ผู้ประกอบสามารถนำความรู้ไปช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง

Lean Auto.Kaizen
เทคนิคการปรับปรุงระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรโครงการรัฐบาลญี่ปุ่นเช่นกันเป็นหลักสูตรที่ต่องเนื่องจากการออกแบบระบบอัตโนมัติ อีกทั้งในหลักสูตรได้มีการสอบ TPM และ Kaizen โดยวิชา Kaizen เรามีเครื่องจักรอัตโนมัติล้ำสมัยประกอบใบงานเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เกิดความเข้าใจและเกิดประโยชน์สุงสุดในการนำไปต่อยอดใช้งานอีกด้วย

Injection Molding
งานฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์

เรามีหลักสูตรอบรมด้าน การฉีดพลาสติกเบื้องต้น การฉีดพลาสติกชั้นสูง การวิเคราะห์งานฉีด การเพิ่มประสิทธิภาพงานฉีดด้วยเทคนิคลีน การอกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การปรับประกอบแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความต้องการ มีอบรมทั้งนอกและในสถานที่

Sheet Metal Stamping
งานปั๊มโลหะและแม่พิมพ์

เรามีหลักสูตรอบรมด้าน การปั๊มขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์งานปั๊มโลหะ การเพิ่มประสิทธิภาพงานปั๊มโลหะด้วยเทคนิคลีน การอกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ การปรับประกอบแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความต้องการ มีอบรมทั้งนอกและในสถานที่

HPDC Die Casting
งานฉีดอลูมิเนียมและแม่พิมพ์

เรามีหลักสูตรอบรมด้าน การฉีดอลูมิเนียม การวิเคราะห์งานฉีดอลูมิเนียม การเพิ่มประสิทธิภาพงานฉีดอลูมิเนียมด้วยเทคนิคลีน การอกแบบแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม การปรับประกอบแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความต้องการ มีอบรมทั้งนอกและในสถานที่

กิจกรรมและบริการของเรา

งานฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่

เรามีบริการฝึกอบรมทั้งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกของเราเอง และการฝึกอบรมในโรงงานของของผู้ประกอบการเอง ผู้ประกอบการสามารถจัดกลุ่มมาฝึกอบรมตามความต้องการและเลือกวันฝึกอบรมเองได้.

งานให้ปรึกษาแนะนำ

เรามีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะให้บริการที่จะให้บริการในการแก้ปัญหางานต่าง หรือให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตด้วย.

บริการวิเคราะห์ปรับปรุงสายการผลิตปัจจุบันสู่สายการผลิตอัตโนมัติวิถีลีน(Lean Automation)

นอกเหนือจากการอบรมและให้คำปรึกษาแล้วเรายังมีบริการวิเคราะห์สายการลิตปัจจุบันเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผลการผลิตและปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การทำเป็นสายการผลิตอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงตามวิถีลีนโดยเรามีทีมผู้สร้างระบบอัตโนมัติ (SI Industrial 4.0) ทีมงานเราสามารถสร้างระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ระบบ IIOT ได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้นเรายังมีบริการสอนพนักงานที่ดูแลระบบผลิตอัตโนมัติให้เรียนรู้ระบบไปด้วยกันขณะติดตั้งอุปกรณ์ (OJT Learning by doing) ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าเมื่อเราติดตั้งระบบให้แล้วคนของท่านจะสามารถแก้ไขปรับปรุงระบบได้ด้วยตนเอง

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและการอบรมใหม่ๆ? สมัครสมาชิกตอนนี้!